Zyban kopen

Zyban kopen kan een verstandige keuze zijn wanneer het stoppen met roken niet lijkt te lukken. Een nicotineverslaving is een zeer sterke verslaving en het grootste deel van alle rokers kan niet op eigen kracht stoppen. Zyban kan helpen bij het stoppen met roken, door onder meer de zin in nicotine weg te nemen en de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. Zowel mannen als vrouwen kunnen Zyban kopen als ondersteuning bij het stoppen met roken. Daarnaast wordt dit middel ook aangeboden als antidepressivum.

Aanbevolen gebruik

Mensen die Zyban kopen doen dit in de meeste gevallen als ondersteunend middel bij het afkomen van de rookverslaving. Het aanbevolen gebruik van het middel voor het stoppen met roken is iets anders dan het aanbevolen gebruik van het middel bij de behandeling van een depressie. In beide gevallen dient de pil in het geheel doorgeslikt te worden. Bij het beschadigen van de pil komt direct de werkzame stof bupropion vrij. Wanneer er op de pil gekauwd wordt, dan wordt deze stof al in de mond vrijgegeven en dit gaat de werking tegen. Afhankelijk van de behandeling wordt het medicijn eenmaal of tweemaal per dag ingenomen. Een bijwerking is slapeloosheid. Daarom is het aan te raden de pil in de morgen in te nemen bij een eenmaal daagse inname. Bij het innemen van een tweede pil kan het best het einde van de middag worden aangehouden, maar ten minste acht uur na het innemen van de eerste pil.

Personen die Zyban kopen bij het stoppen met roken slikken de pillen dagelijks voor de duur van maximaal negen weken. In de eerste week mag er nog worden gerookt en in de tweede week moet er worden gestopt met roken. Lukt het stoppen nog niet en zorgt het middel ook niet voor een toenemende vermindering na minimaal zeven weken? Dan heeft verdere behandeling met Zyban geen zin. In dit geval is de persoon niet vatbaar voor de werkzame stof. Mensen die Zyban kopen om een depressie te behandelen, nemen het medicijn voor de duur die de behandelend arts aangeeft. Binnen zes weken moeten de resultaten van Zyban merkbaar zijn. Indien dit niet het geval is, heeft het geen zin om nogmaals Zyban te kopen. In dit geval zal er geen reactie meer op het middel plaatsvinden.

Effecten

Artsen kunnen mensen aanraden Zyban te kopen bij een depressie of bij het verhelpen van een rookverslaving. De werkzame stof in het middel is bupropion. Deze stof staat bekend als antidepressivum en ontwenningsmiddel, waardoor het in beide situaties goed kan worden voorgeschreven. Het effect van dit middel vindt in de hersenen plaats. Stemmingen, gevoelens en emoties worden geregeld vanuit de hersenen, onder invloed van de stoffen dopamine en norepinefrine. Deze laatste wordt ook wel noradrenaline genoemd. Bupropion heeft invloed op deze lichaamseigen stoffen, waardoor de stemming beter wordt en negatieve gevoelens en emoties worden afgezwakt.

Mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties

Mensen die besluiten Zyban te kopen dienen rekening te houden met het feit dat er enkele bijwerkingen kunnen optreden. In de eerste week van het gebruik van het middel zullen de meeste bijwerkingen optreden. Het is aan te raden te wachten tot de tweede week wanneer slechts milde bijwerkingen optreden. De kans bestaat dat de bijwerkingen in de tweede week vanzelf verdwijnen. Mensen die Zyban kopen kunnen te maken krijgen met lichte, matige en ernstige bijwerkingen, welke soms, zelden of zeer zelden voorkomen. Onder de bijwerkingen die soms voorkomen vallen maagklachten, darmklachten, slapeloosheid en hoofdpijnen. Ook een droge mond kan in de eerste week van gebruik optreden. Dit kan leiden tot gebitsproblemen. Het is daarom aan te raden het gebit beter en regelmatiger te onderhouden om tandheelkundige problemen te voorkomen. Mensen die Zyban kopen kunnen te maken krijgen met bijwerkingen die zelden voorkomen, namelijk vermoeidheid en slaperigheid, een suizing in de oren, huiduitslag, galbulten en jeuk, koorts, trillen en zweten, wazig zien, angsten, spanningen en nervositeit. Wanneer de bijwerkingen erg hinderlijk zijn is het aan te raden een huisarts of apotheker te raadplegen over het verdere gebruik. Tot slot zijn er de bijwerkingen die zeer zelden voorkomen. Hierbij gaat het om stoornissen in het geheugen, in de coördinatie en in het smaakvermogen. Ook kunnen hartklachten optreden en kan de bloeddruk verhogen of juist verlagen. Stemmingsveranderingen kunnen ook ontstaan. Bij negatievere stemmingen is advies gewenst. Raadpleeg een arts wanneer er hallucinaties voordoen, wanneer de buik gaat zwellen of de huid en het oogwit gelig van kleur wordt. Dit kan wijzen op een leveraandoening. Mensen met epilepsie kunnen meer last krijgen van aanvallen. Het is niet aan te raden Zyban te kopen onder de leeftijd van 18 jaar. Artsen schrijven deze medicatie dan ook niet voor aan jeugd, en liever niet aan personen onder de dertig jaar. Bijwerkingen treden aanzienlijk vaker en ernstiger op bij jongeren en jongvolwassenen.

Er bestaan enkele contra-indicaties, wat inhoudt dat Zyban een wisselwerking kan hebben met een ander medicijn dat in gebruik is. Hierbij kan er verschil worden gemaakt tussen het gebruik om te stoppen met roken en ter behandeling van een depressie. Wanneer men besluit Zyban te kopen ter behandeling van een depressie, dan moet rekening worden gehouden met een versterking van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden. Het gaat hier om medicijnen met een gele sticker op de verpakking. Zyban kan hiermee vaak wel worden gebruikt, maar deelname aan het verkeer wordt dan sterk afgeraden. Bij gebruik van medicijnen tegen aids en HIV, met de stoffen nevirapine, lopinavir, efavirenz of ritonavir, is advies gewenst. Deze stoffen verminderen namelijk de werking van Zyban.

Wanneer men besluit Zyban te kopen om te stoppen met roken, dan bestaan er enkele specifieke contra-indicaties. Het is aan te raden vooraf aan de behandeling met Zyban contact met een arts op te nemen wanneer er ten minste één van de volgende medicijnen al in gebruik is; Anti-psychotica haloperidol, clozapine en olanzapine, medicijnen met flecainide voor de behandeling van hartritmestoornissen, insuline bij de behandeling van suikerziekte (diabetes), theofylline voor de behandeling van luchtweg- en longaandoeningen en diverse bètablokker hart- en vaatmedicijnen met stoffen als propranolol, atenolol, metoprolol en bisoprolol. In veel gevallen is het wel mogelijk Zyban te kopen en in gebruik te nemen in combinatie met deze stoffen en medicijnen, maar uitsluitend na overleg met een arts.

Indien er medicijnen worden gebruikt waarvan niet zeker is of deze goed samen kunnen met de bestanddelen van Zyban, dan is het niet aan te raden Zyban te kopen voor overleg met een arts of behandelend specialist. Dit geldt voor zowel het gebruik van Zyban voor de behandeling van een depressie als bij het stoppen met roken.